Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54351129
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Cadastru, Evidență construcții


Acte necesare pentru :
·  1. Planuri de situație PO-29
·  2. Date cadastrale PO-30
·  3. Adeverințe de adresă/descriere imobil/intravilan PO-31
·   4. Adeverințe pt. împroprietărirea cu terenul aferent locuinței, în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată PO-32
·  5. Adeverințe pt. modificare componență/certificat de radiere construcție din cartea funciară PO-33
·  6. Adeverințe luare în folosință/radiere construcție pt. Direcția Venituri PO-34
·  7. Procesul verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor PO-35
·  8. Adeverință C.A.P. PO-266

Lista detaliată cu acte :
1. Planuri de situație PO-29

- copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită planul de situație, emis de către OCPI Arad, din care rezultă situația juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului și calitatea de proprietar a petentului;
– cerere-tip pentru eliberarea planului de situație PMA-A3-01 - descarcă aici;
– adeverința privind achitarea taxei.

Sus

2. Date cadastrale PO-30

- copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită date cadastrale, emis de către OCPI Arad, din care rezultă situația juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului și calitatea de proprietar a petentului;
–  cerere-tip pentru eliberarea datelor cadastrale PMA-A3-01 - descarcă aici;
–  adeverința privind achitarea taxei.

Sus

3. Adeverințe de adresă/descriere imobil/intravilan PO-31

- copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverințele de adresă/ descriere imobil/ intravilan, emis de către OCPI Arad/ titlul de proprietate al imobilului emis de către Comisia Județeană de Stabilire a Dreptului de Proprietate, din care rezultă situația juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului și calitatea de proprietar a petentului;
- cerere tip pentru eliberarea adeverinței de adresă/ descriere imobil/ intravilan PMA-A3-01 - descarcă aici;
- adeverința privind achitarea taxei.

NOTĂ:* În cazul în care se solicită atribuirea unui număr administrativ nou, pentru un imobil rezultat în urma unei dezlipiri trebuie anexate cererii următoarele: - anexa 16, anexa 11 avizate de către O.C.P.I. 

Sus

4. Adeverințe pt. împroprietărirea cu terenul aferent locuinței, în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată PO-32

- plan de situație cu ridicare topografică, întocmit de către un topograf autorizat sau emis de PMA;
- copia actualizată a Extrasului de carte funciară, pentru locuință (respectiv casă sau apartament) nu mai vechi de 30 de zile;
- copia actualizată a colii de carte funciară, pentru teren respectiv locuință (apartament sau casă) nu mai vechi de 30 de zile;
- * înscrisuri doveditoare pentru plata impozitelor emise de Direcția Venituri
- *declarație notarială pe proprie răspundere în formă autentică din partea persoanelor care solicită împroprietărirea, din care să rezulte fără echivoc, intenția și convingerea părților că, la data cumpărării, au convenit cu privire la întreaga suprafață de teren aferentă construcției, și că din acel moment, dobânditorul a exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică și sub nume de proprietar. În cazul subdobânditorilor construcțiilor, declarația va face referire și la posesia proprietarilor anteriori construcției;
- copii CI/BI ale solicitanților;
- dovada deținerii dublei cetățenii, în cazul solicitanților cetățeni străini;
- cerere tip pt. emiterea adeverinței de împroprietărire PMA-A3-02-bis - descarcă aici

NOTĂ:* se solicită pentru cererile unde dreptul de folosință aupra terenului nu coincide cu suprafața aflată în proprietatea Statului Român

Sus

5. Adeverințe pt. modificare componență/certificat de radiere construcție din cartea funciară PO-33

- copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverința de modificare componență/certificatul de radiere a construcțiilor din cartea funciară, emis de către OCPI Arad, din care rezultă situația juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului și calitatea de proprietar a petentului;
- copie după AC/AD, pentru verificarea documentației care a stat la baza modificărilor/demolării imobilului.
- cerere tip PMA-A3-07 - descarcă aici;
- adeverința privind achitarea taxei.

Sus

6. Adeverințe luare în folosință/radiere construcție pt. Direcția Venituri PO-34

- copie a extrasului de carte funciară privind imobilul pentru care se solicită adeverințele luare în folosință/radierea construcțiilor pentru Direcția Venituri emis de către OCPI Arad, din care rezultă situația juridică a imobilului privind: amplasarea imobilului, adresa imobilului și calitatea de proprietar a petentului;
- copie după AC/AD, pentru verificarea documentației care a stat la baza construirii/demolării imobilului.
- cerere tip PMA-A3-07 - descarcă aici;
- adeverința privind achitarea taxei.

Sus

7. Procesul verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor PO-35

- comunicare privind începerea execuției lucrărilor PMA-A3-11
- copie după AC pentru verificarea documentației care a stat la baza construirii imobilului.
- comunicare privind încheierea execuției lucrărilor PMA-A3-12
- adeverința privind achitarea taxei.

Sus

8. Adeverință C.A.P. PO-266

- extras de carte funciară, în original, de dată recentă maxim 30 zile, privind imobilul pentru care se solicită adeverințele de radiere C.A.P., emis de către OCPI Arad;
- coală de carte funciară, în original, privind imobilul pentru care se solicită adeverințele de radiere C.A.P.  emis de către OCPI Arad, de dată recentă maxim 30zile;
- copie carte de identitate (pentru persoane fizice)/CUI (pentru persoane juridice), pentru toți proprietarii evidențiați în cartea funciară;
- declarație notarială din care rezultă că de la data trecerii cotei părți la C.A.P. până în prezent s-a exercitat o posesie pașnică, netulburată, neîntreruptă, utilă și sub nume de proprietar asupra imobilului și că aceasta nu face obiectul nici unui litigiu;
- *schiță de identificare conform C.F. și cadastru vechi, din care să rezulte faptul că, parcela pe care figurează ca și proprietar C.A.P. face parte integrantă și este utilizată în mod unitar cu parcela are a rămas la data notării C.A.P. în favoarea fostului proprietar.
- cerere tip PMA-A3-01 - descarcă aici;
- adeverința privind achitarea taxei.

NOTĂ:* Pentru parcelele pe care figurează ca și proprietar C.A.P., sunt notate în carte funciară distinctă și au număr topografic de carte funciară diferit de cel care a rămas la data preluării în proprietate privată.     

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
17

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved