Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55391153
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Direcția Venituri -> Persoane Juridice

Acte necesare pentru :
·  1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI:
·  2. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN:
·  3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOCELE DE TRANSPORT:
·  4. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
·  5. Declarația de impunere pentru ocuparea domeniului public
·  6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
·  7. Declaratie decont privind sumele încasate din impozitul pe spectacole
·  8. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
·  9. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Lista detaliată cu acte :
1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI:

a. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul dobândirii/înstrăinării

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

b. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul clădirilor nou construite

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;
 • Procesul verbal de recepție semnat de un reprezentant al Primăriei Municipiului Arad – Serviciul Cadastru, Evidență Construcții;
 • Autorizația de construire;
 • Adeverința eliberată de Primăria Municipiului Arad – Serviciul Cadastru Evidență Construcții
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

c. Pentru depunerea reevaluărilor

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;
 • Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • Dovada prin care se atesta faptul că rezultatele reevaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de ANEVAR
 • extras de carte funciară actualizat;
 • Lista de inventar a bunurilor imobile;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

2. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN:
 • Declarația – Model 2016 ITL - 004;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Adeverință de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru, Evidență Construcții pentru terenurile situate în intravilan care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară  

În cazul terenurilor situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie decât cea de curți/construcții:

 • Declarația – Model 2016 ITL - 004 cu viza Serviciului Agricol;
 • Copie statut;
 • Ultima balanță de verificare;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOCELE DE TRANSPORT:
 • Declarația – Model 2016 ITL - 005 – pentru autovehiculele cu masa totală autorizată sub 12 tone;
 • Declarația - Model 2016 ITL - 006 – pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone;
 • Declarația - Model 2016 ITL - 007 – pentru mijloacele de transport pe apă;
 • Actul de dobândire/înstrăinare – 5 exemplare – Model 2016 ITL - 054 sau factura fiscală;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Copie Carte de identitate a autovehiculului – certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie talon (în cazul radierii) - certificată de conformitate cu originalul;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

4. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • Cerere – Model 2016 ITL - 012
 • Lista de inventar a bunurilor imobile la 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii;
 • Ultima balanță de verificare
 • Copie buletin pentru persoana delegată;
 • Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;
Sus

5. Declarația de impunere pentru ocuparea domeniului public
 • Declarația (anexa 1.1 la Hotărârea nr. 351/2015 a CLM Arad, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 - Model PMA-V5-05);
 • Avizul Arhitectului șef sau acordul primarului/viceprimarului (după caz);
 • Cererea de fiscalizare (în cazul afișelor sau fluturașilor)
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
 • cerere tip - Model PMA-V5-11;
 • copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
 • prezentarea biletelor în vederea fiscalizării;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

7. Declaratie decont privind sumele încasate din impozitul pe spectacole
 • Decontul pentru impozitul pe spectacole - Model 2016 ITL 017
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

8. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 • Declarația - Model 2016 ITL - 014;
 • Copie contracte de publicitate în vigoare, încheiate între societatea prestatoare și beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

9. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
 • Declarație – Model 2016 ITL - 015;
 • Copia autorizației de construire - certificată de conformitate cu originalul;
 • Documentul de dobândire al panoului sau structurii de afișaj;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat;
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved