Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54351333
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Transporturi, Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre


Acte necesare pentru :
·  Acte necesare pentru eliberarea AUTORIZAȚIEI DE ACCES în municipiul Arad pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone:
·  Acte necesare pentru eliberare AVIZE DE PRINCIPIU, pentru lucrările care implică săpături în carosabil, trotuare sau spații verzi amplasate pe raza municipiului Arad :

Lista detaliată cu acte :
Acte necesare pentru eliberarea AUTORIZAȚIEI DE ACCES în municipiul Arad pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone:

vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone:
o Cerere pentru emiterea Autorizaţiei de acces se depune la Serviciul Relaţii Publice (camera nr. 5) din cadrul Primăriei. Formularul - tip PMA-T7-01.
o Certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul (fotocopie).
o Buletinul de identitate (fotocopie).
o Chitanţa care atestă plata valorii autorizaţiei.
o Autorizaţia de construire (fotocopie), în cazurile prevăzute la Art.16 lit. „k”.
o Certificatul de Urbanism (fotocopie), în cazurile prevăzute la Art.16 lit. „l”.
o Contractul de lucrări/Comanda de lucrări (fotocopie), în cazurile prevăzute la Art. 16 lit.„p”.

Procedura de autorizare
Autorizaţia de acces se emite de Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Transporturi, Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre, la sediul acesteia din B-dul Revoluţiei nr. 75, la cerere.
Cererea este însoţită de dovada achitării tarifului corespunzător zonei şi masei maxime autorizate pentru care se solicită autorizarea, precum şi de certificatul de înmatriculare al vehiculului şi actul de identitate al solicitantului.
Documentele care însoţesc cererea de autorizare se prezintă în copie.
Cererea se depune la Serviciul Relaţii Publice (camera nr. 5) din cadrul Primăriei. Formularul - tip PMA-T7-01.
Autorizaţiile de acces, în funcţie de modul de tarifare, au valabilitatea de o zi sau o lună. Se pot emite autorizaţii şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat.
Pentru autorizaţiile de acces emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.

Dispoziţii referitoare la transportul de mărfuri cu destinaţia - municipiul Arad
Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to, care efectuează transporturi cu destinaţia municipiul Arad, este permis cu plata tarifului de o zi (24 ore) prevăzut în Anexa 4 şi pe bază de vignetă (lipită pe parbriz).
Tariful se achită la punctele de vânzare a vignetelor de la intrările în oraş.
Pentru o staţionare mai mare de o zi se aplică dispoziţiile de autorizare reglementate prin prezenta hotărâre.

- accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată în municipiul Arad este reglementat de către H.C.L.M. nr. 51/09.03.2005, modificată şi completată de H.C.L.M. nr. 90/26.04.2007 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad. Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to circulă în condiţii de autorizare şi tarifare prevăzute în prezenta hotărâre.
- conform HCLM nr. 51/2005 municipiul Arad este împărţit în trei zone: zona A, zona B şi zona C.

- Accesul şi circulaţia vehiculelor în zona A
Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to, în zona A, delimitată conform Anexei 1, este interzis.
Fac excepţie de la prevederile alin. (1) vehiculele de aprovizionare (încărcare - descărcare) cu masa maximă autorizată până la 7,5 to, care au acces în intervalul orar 20.00 - 22.00, cu plata tarifului dublu prevăzut în Anexa 4, pentru zona B.
Staţionarea pe domeniul public a autovehiculelor (cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to) care efectuează transport marfă, pentru încărcarea acestora, respectiv pentru aprovizionarea agenţilor economici, este permisă în intervalul orar 06,00 - 09,00, respectiv 18,00 - 22,00.

- Accesul vehiculelor în zona B
Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 to şi 7,5 to în zona B, delimitată conform Anexei 2, este permis cu plata tarifului prevăzut în Anexa 4 şi pe baza autorizaţiei de acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre.
În zona B, vehiculele cu masa maximă autorizată de 3,5 to au acces liber.
Pe străzile care perimetrează zona B, vehiculele cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 to şi 7,5 to au acces liber.
Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 to este interzis în zona B.

- Accesul vehiculelor în zona C
Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 to în zona C, identificată şi delimitată conform Anexei 3, sunt permise cu plata tarifului prevăzut în Anexa 4 şi pe baza autorizaţiei de acces emisă pentru vehiculele cu masa maximă autorizată peste 7,51 to.
În zona C, vehiculele cu masa maximă autorizată mai mică de 7,5 to au acces liber.

EXCEPŢII
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, următoarele categorii de vehicule:
a) Cele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Poliţiei, Serviciilor de Ambulanţă, Pompierilor, Protecţiei Civile, Poliţiei de Frontieră, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, instituţiilor ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în OG. Nr. 88/200, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Cele destinate intervenţiei la reţele tehnico-edilitare, după cum urmează : SC CTP SA, RAAC, CFR, RADM, SC CET SA, S.C. Electrica S.A., S.C. E-ON GAZ S.A.;
c) Cele aparţinând societăţilor care prestează servicii publice de gospodărire comunală şi salubritate;
d) Cele destinate tractării/transportului autoturismelor avariate/abandonate sau fără stăpân sau staţionate neregulamentar;
e) Cele destinate pregătirii şi examinării candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, pentru perioada orelor de curs;
f) Cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A. şi agenţilor economici care prestează servicii de curierat şi expediţii;
g) Cele care efectuează transporturi funerare;
h) Cele care efectuează transporturi în situaţii de forţă majoră.
i) Cele care efectuează transporturi de mobilă sau butelii cu gaze lichefiate pentru sobe de gătit la beneficiari persoane fizice sau persoane juridice condiţionat de plata tarifului prevăzut în Anexa 4 pentru zona C.
j) Cele care efectuează transporturi de carburanţi la staţiile de distribuţie au acces în toate zonele condiţionat de plata tarifului prevăzut la punctul 2 al Anexei 4. Tariful este datorat de administratorul staţiei, beneficiar al transportului de carburanţi.
k) Autobetonierele şi pompele de beton care transportă beton de ciment la domiciliul sau sediul persoanei fizice/juridice beneficiare au acces în toate zonele, pe baza autorizaţiei de construcţie şi condiţionat de plata tarifului prevăzut în Anexa 4, pentru zona C. Traseul care trebuie urmat de către transportator până la punctul de lucru va fi inscripţionat pe autorizaţia de acces de către emitentul autorizaţiei de acces.
l) vehiculele care transportă materiale de construcţii la domiciliul sau sediul persoanei fizice/juridice beneficiare au acces în toate zonele, pe baza Autorizaţiei de Construcţie sau a Certificatului de Urbanism şi condiţionat de plata tarifului prevăzut în Anexa 4, pentru zona C. Traseul care trebuie urmat de către transportator până la punctul de lucru va fi inscripţionat pe autorizaţia de acces de către emitentul autorizaţiei de acces.
m) Vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 12,5 to, care transportă ţiglă la domiciliul sau sediul persoanei fizice/juridice beneficiare au acces în toate zonele, cu plata tarifului prevăzut în Anexa 4, pentru zona C, necondiţionat de autorizaţia de construire, dar cu durata de acces limitată la 24 de ore.
n) Vehiculele cu masa maximă autorizată de 12,5 to, care efectuează transport de parafină pentru atelierul de confecţionat lumânări, aparţinând Parohiei Ortodoxe Române, situat pe strada Eminescu, beneficiază de acces gratuit, cu respectarea programului de aprovizionare a agenţilor economici.
o) Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to, care aprovizionează centrele comerciale situate în zonele A şi B, condiţionat de plata tarifului dublu pentru zona respectivă, cu respectarea programului de aprovizionare a agenţilor economici şi a traseului stabilit prin autorizaţia de acces. Autorizaţia de acces se va elibera doar la solicitarea centrului comercial.
p) Vehiculele aparţinând societăţilor comerciale care execută lucrări de construcţii pe domeniul public al municipiului Arad, în beneficiul şi la comanda Municipiului Arad. Traseul care trebuie urmat de către aceste vehicule până la punctul de lucru va fi inscripţionat pe autorizaţia de acces de către emitentul autorizaţiei de acces.
Vehiculele destinate transportului de persoane au acces gratuit în toate cele trei zone, condiţionat de respectarea strictă a traseelor aprobate pentru cursele efectuate de acestea.
Transportatorii care efectuează transport de călători au obligaţia afişării la loc vizibil, atât în interiorul cât şi în exteriorul fiecărui vehicul destinat transportului de persoane, a traseelor aprobate pentru cursele efectuate de acestea. Nerespectarea traseelor aprobate va conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru accesul în zonele cu restricţie fără autorizaţie.
Neafişarea traseelor aprobate va conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute la articolul 26.
Folosirea autorizaţiei de acces la transportul altor tipuri de materiale faţă de cele pentru care aceasta a fost eliberată va conduce la anularea autorizaţiei de acces şi aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru accesul în zonele cu restricţie fără autorizaţie.
Nerespectarea traseului inscripţionat pe autorizaţia de acces de către emitentul acesteia va conduce la anularea autorizaţiei de acces şi aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru accesul în zonele cu restricţie fără autorizaţie.

Sus

Acte necesare pentru eliberare AVIZE DE PRINCIPIU, pentru lucrările care implică săpături în carosabil, trotuare sau spații verzi amplasate pe raza municipiului Arad :
  • cerere pentru obținerea avizului Direcției Tehnice se depune la Serviciul Relații Publice (camera nr. 5) din cadrul Primăriei;
  • Certificat de Urbanism (copie);
  • planul de situație a lucrării cu ștampila vizat spre neschimbare;
  • plan de încadrare în zonă;
  • Memoriu Tehnic.

Eliberarea avizelor se face la cererea beneficiarilor, conform prevederilor Certificatului de Urbanism emis de Serviciul Construcții și Urbanism.
Săpăturile necesare realizării unor lucrări noi sau pentru intervenții la instalații subterane și/sau supraterane existente pe domeniul public al municipiului Arad, se pot executa numai în baza unei autorizații pentru lucrări edilitar-gospodărești eliberate de Primarul Municipiului Arad, Direcția Tehnică
Pentru lucrările care se execută în trama stradală este necesar avizul Poliției Rutiere.
În caz de avarii la rețelele edilitar-gospodărești, lucrările de remediere pot fi începute și fără obținerea autorizației, cu obligația ca executantul să anunțe de îndată la fax. 0257-284744 compartimentul de specialitate al Primăriei.

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
17

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved