Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Guvernanţă corporativă
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54387338
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Serviciul Informare Cetățeni

   - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea atestării administratorilor de imobile

   - Dispoziţia nr. 848 din 2014 - cu privire la modificarea dispozitiei nr. 1430 / 06.03.2008 de numire a Comisiei de atestare a administratorilor de condominii precum şi la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a atestării administratorilor de condominii

   - H.C.L.M.A. nr. 255/29.07.2009 privind instituirea unor taxe speciale pentru serviciile prestate de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municpiului Arad, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

   - Modele de acte ce pot fi utilizate în activitatea unei asociaţii de proprietari, precum şi în relaţia membrilor acesteia cu Serviciul Informare Cetăţeni.

   - HOTĂRÂREA nr.105 din 28 Mai 2013 cu privire la concursul între asociaţiile de proprietari denumit "ARADUL CURAT"

   - HOTĂRÂREA nr.104 din 11 Mai 2012 cu privire la concursul între asociaţiile de proprietari denumit "ARADUL CURAT"Acte necesare pentru :
·  ATESTAT DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU (cod PMA-L2-04)
·  NOTA:

Lista detaliată cu acte :
ATESTAT DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU (cod PMA-L2-04)

Înscriere examen atestare administrator de condominiu

 • cerere de atestare;
 • curriculum vitae;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă (naștere, căsătorie);
 • copie xerox de pe actul de identitate (buletinul de identitate sau cartea de identitate);
 • copii legalizate de pe actele de studii, minim diploma de bacalaureat;
 • certificatul de cazier judiciar (pt. atestare administrator imobile);
 • adeverinta achitare taxa speciala pentru atestarea administratorilor de imobile, (în cuantum de 100 lei);
Pentru înlocuirea unui atestat de administrator de condominiu expirat și obținerea unui nou atestat, administratorul va depune o cerere prin care solicită acest lucru și la care anexează atestatul expirat.

Bibliografie

 • Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M.O. nr. 490/2007.
 • Hotărâre nr. 1588 din 19/12/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în M.O. nr. 43/2008.
 • Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în M.O. nr. 393/1997 cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în M.O. nr. 690/2000
 • Codul muncii (despre contractele individuale de muncă – Legea nr. 53/2003), publicat în M.O. nr. 72/2003.
 • Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003) - TITLU III: Impozitul pe venit - Cap. 3 - Venituri din salarii - (art. 55 - 60), republicat în M.O. nr. 927/2003 cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa nr. 2, publicat în M.O. nr. 846bis/2007
 • Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în M.O. nr. 616/2004.
 • Ordinul nr. 233/2004 - privind contorizarea, al Autorității Naționale de Gospodărire Comunală publicat în M.O. nr. 862/2004.
 • Ordinul nr. 255/2006 - privind modificarea și completarea Ordinului nr. 233/2004, publicat în M.O. nr. 385/2006.
Sus

NOTA:
Documentațiile prevăzute mai sus, pentru obținerea celor două tipuri de documente, se prezintă de către solicitant, mai întâi personalului Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari pentru a fi verificate și vizate, iar apoi se depun la registratura Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul, camera 5. ** De asemenea, asociațiile de proprietari au obligația să depună, după vizarea acestora de către personalul Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari, la registratura Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, următoarele documente: *** Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv (Formular cod 14-6-30/d), având termene anuale limită de depunere: 1 martie pentru situația la 31 decembrie și 1 septembrie pentru situația la 30 iunie, conform formularului anexat prezentei. *** Declarație informativă pentru baza de date cuprinzând asociațiile de proprietari, care se depune la declararea unei noi asociații de proprietari și ori de câte ori se schimbă administratorul, componența organelor de conducere și control ale asociației sau datele de identificare ale membrilor acestora, conform formularului anexat prezentei.
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved