Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 58311146
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Evidenta Persoanelor Arad


Acte necesare pentru :
·  PRIMA ELIBERARE (la implinirea varstei de 14 ani)
·  EXPIRARE, MODIFICARE DATE DE STARE CIVILA, SCHIMBARE FIZIONOMIE SAU SEX, ANULARE
·  PRESCHIMBARE
·  SCHIMBARE DE DOMICILIU
·  RESEDINTA (FLOTANT)
·  SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR
·  DETERIORARE / PIERDERE / FURT / DISTRUGERE
·  CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
·  CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA
·  STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA
·  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU
·  TAXE ACTE DE IDENTITATE
·  ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
·  DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE
·  Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate - stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P. Arad

Lista detaliată cu acte :
PRIMA ELIBERARE (la implinirea varstei de 14 ani)

       DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentantul legal; - ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorț în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește statornic la celalalt părinte, se solicita declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

Sus

EXPIRARE, MODIFICARE DATE DE STARE CIVILA, SCHIMBARE FIZIONOMIE SAU SEX, ANULARE

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirareatermenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligația să solicite serviciului de evidența persoanelor eliberarea unui nou act de identitate.( Sancțiunea contravențională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).
CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LITba DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate .( Sancțiunea contravențională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) )

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • actul de identitate și cartea de alegător, după caz;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă

 
NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

PRESCHIMBARE

CONFORM ART. 19 ALIN. 1, LIT k DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:serviciul de evidența eliberează un noua ct de identitate pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit , dar sunt valabile

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 11(LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.

 În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă

Sus

SCHIMBARE DE DOMICILIU

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.(Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE :

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11(LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.
Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României;
Sus

RESEDINTA (FLOTANT)

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Mențiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară( alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarată ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni privind stabilirea resedintei.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; - ANEXA 19 (FATA VERSO)
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință click aici, original și copie;
 • consimțământul găzduitorului, după caz.
Sus

SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR

CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT b DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin 1 lit. b-j.(Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

  DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Sus

DETERIORARE / PIERDERE / FURT / DISTRUGERE

CONFORM ART. 19 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2. DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate. ( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.
NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

CONFORM ART. 20 ALIN. 1 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului),

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii click aici.

NOTA:

FOTOGRAFIILE SE POT REALIZA LA STUDIOURILE FOTO DE PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD
Sus

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA

CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate , care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii , in care sa fie inscrisa resedinta din Romania unde locuiesc temporar se adreseaza Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei de pe raza caruia au resedinta.

DOCUMENTE NECESARE :

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România ANEXA NR.18 (FATA VERSO)
 • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • dovada adresei de reședință din România, click aici, original și copie;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii click aici.
Sus

STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA

CONFORM ART. 61 din HG 1375/2006 – Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România ANEXA 15 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetățenie română emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
 • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.
Sus

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE

 • acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
 • declarația scrisă a găzduitorului persoană fizică sau juridică, de primire in spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 • declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b) in cazul in care exista certificat de calitate de mostenitor; Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;
 • contractul de donație a unui imobil tip locuință; contractul de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuințe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
 • contractul (convenția) de partaj voluntar;
 • contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moștenitor;
 • hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, privind:
 • partajul unui imobil tip locuință,
 • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta;
 • retrocedarea unui imobil;
 • costatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile / ordonanțele de adjudecare a unui imobil cu destinația de locuință;
 • contracte de închiriere (locațiune) care au ca obiect un imobil tip locuință:
  • din fondul locativ de stat;
  • proprietate personală (înregistrat la Administrația Finanțelor Publice sau la notar),
  • proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoțite de adeverință de salariat), sau încheiate în condiții de validitate;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință, încheiat în condiții de validitate;
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripțiuni și Transcripțiuni Imobiliare:
 • autorizația de construcție a unui imobil tip locuință, însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
 • adeverință eliberată de primărie (în original,valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol atât pentru mediul rural, cât și cel urban).
Alte acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ

INFORMAȚII UTILE

Toate documentele se prezintă în original și copie xerox. Nu se acceptă copii legalizate. Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox și original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.

Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință în care solicitantul locuiește efectiv (a se vedea lit.c de mai sus), nu exclud declarația scrisă a găzduitorului de primire în spațiu.

Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei este necesară prezența ambilor soți.

În situația în care imobilul este deținut în copropietate de mai multe persoane, declarația de consimțământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepția cazului în care aceștia se află în litigiu pentru acel imobil, situație în care este necesar ca toți propietarii să-și dea consimțământul.

În cazul în care uzufructuarul sau persoana care are drept de habitație viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimțământul nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu.

Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declarația uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitație.

Dacă o terță persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât și cel al titularului dreptului de abitație.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, în prezența polițistului de la postul de poliție ANEXA 13 - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declarația dată în aceste condiții se reține în original.

In procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuința care este proprietatea sa. în această situație trebuie prezentat și actul de spațiu în original și copie xerox.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-și stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terțe persoane.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reședință se face cu contractul de închiriere încheiat în condiții de validitate (înregistrat la Administrația Finanțelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declarația proprietarului spațiului de locuit.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reședință se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere" sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere".

In baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soți sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soț cât și copiilor minori, fără consimțământul proprietarului.

Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declarației chiriașului, ci a proprietarului.
În situația în care proprietarul spațiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societății și acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului.

În cazul în care sunt neconcordanțe între adresa înscrisă în acte și adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură urbană" eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.

Adeverința de rol eliberată de primărie se va reține în original. Adeverința eliberată de primărie poate fi prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii.

Sus

TAXE ACTE DE IDENTITATE
 • TAXA CARTE DE IDENTITATE – 7 LEI
 • TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU
 • TAXA INFORMARE PERSOANE  (pentru furnizari de date cu character persoanl)– 1 LEU
Sus

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau de reședință al solicitantului;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.

Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane se dă în prezența personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor care primește cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.
.

NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO);
 • certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și 2 copii;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu click aici, original și copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate click aici.

NOTA:

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, solicitantulse va adresa Autorității Națională pentru Cetățenie pentru clarificarea cetățeniei.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Sus

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate - stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P. Arad

Potrivit art.15 alin.(5) din O.U.G. 97/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării la serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciului de Evidență a Persoanei.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P. Arad, este de 10 zile lucrătoare, calculat de la data depunerii documentației complete necesare pentru eliberarea actului de identitate.

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved