Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 46021165
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Evidenta Persoanelor Arad


Acte necesare pentru :
·  PRIMA ELIBERARE
·  EXPIRARE
·  PRESCHIMBARE
·  DOMICILIU
·  RESEDINTA (FLOTANT)
·  SCHIMBARE DE NUME
·  DETERIORARE / PIERDERE / FURT
·  CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
·  CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA
·  STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA

Lista detaliată cu acte :
PRIMA ELIBERARE

CONFORM ART. 14 DIN O.U.G. 97/2005: În termen de 15 zile de la împlinirea vîrstei de 14 ani, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal trebuie să solicite SERVICIULUI de evidența persoanelor eliberarea cărții de identitate. ( Sancțiunea contravențională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE- VA FI SEMNATĂ ATÂT DE CĂTRE MINOR CÂT ȘI DE PĂRINTELE SAU REPREZENTANTUL LEGAL AI ACESTUIA; - ANEXA 11
** CERTIFICAT DE NAȘTERE (ORIGINAL ȘI COPIE);
** ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DIN PĂRINȚI, AL TUTORELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA (ORIGINAL ȘI COPIE);
** CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINȚILOR;
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL ȘI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;

** IN SITUATIA IN CARE CARE PĂRINȚII NU SUNT TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINȚEI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CHITANTA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECȚIEI FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL 5 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECȚIEI FISCALE ALE PRIMĂRIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENȚA POPULAȚIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ȘI ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ;

NOTĂ:
• ÎN CAZUL ÎN CARE PARINȚII AU DOMICILII DIFERITE, ACEȘTIA VOR DA DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ADRESA UNDE MINORUL ARE DOMICILIUL STABIL;
• ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINȚII SUNT DIVORȚAȚI, SE PREZINTĂ ȘI HOTARAREA JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ CUI A FOST ÎNCREDINȚAT MINORUL;
• ÎN CAZUL ÎNCREDINȚĂRII MINORULUI UNUI REPREZENTANT LEGAL, ACESTA TREBUIE SĂ PREZINTE HOTĂRÂREA DE ÎNCREDINȚARE TUTELARA (ORIGINALĂ ȘI COPIE) ELIBERATĂ DE AUTORITATEA TUTELARĂ DE LA LOCUL DE DOMICILIU;
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

EXPIRARE

CONFORM ART. 18 ALIN. 3 DIN O.U.G. 97/2005 : Cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărtii de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligația să solicite SERVICIULUI de evidența persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate. ( Sancțiunea contravențională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE; - ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NAȘTERE (ORIGINAL ȘI COPIE );
** CERTIFICAT DE CASĂTORIE, (ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE SAU VĂDUVE – ORIGINAL ȘI COPIE );
** HOTĂRÂREA DE DIVORȚ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (ACOLO UNDE ESTE CAZUL), (ORIGINAL ȘI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, (ORIGINAL ȘI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINȚEI SE SOLICITĂ DECLARAȚIE DIN PARTEA PROPRIETARULUI PRIN CARE ACESTA ESTE DE ACORD CĂ SOLICITANTUL SĂ LOCUIASCĂ ÎN CONTINUARE LA ADRESA DIN VECHIUL ACT DE IDENTITATE;
** CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECȚIEI FISCALE A PRIMĂRIEI.
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 5 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECȚIEI FISCALE ALE PRIMĂRIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENȚA POPULAȚIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ȘI ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ;

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

PRESCHIMBARE

CONFORM ART. 18 DIN O.U.G. 97/2005 – Buletinele de identitate ( modelul vechi ) vor fi preschimbate de catre serviciile de evidenta a persoanelor.

DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; - ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE DETINUT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, (IN CAZUL PERSOANELOR CASATORITE SAU VADUVE (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARAREA DE DIVORT DEFINITIVA SI IREVOCABILA (ACOLO UNDE ESTE CAZUL) (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITA LA CASERIILE DIRECTIEI FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 5 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA PERSOANEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

Sus

DOMICILIU
CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005: Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la SERVICIUL de evidenta a persoanelor pentru eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE :

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; - ANEXA 13
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NASTERE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL SI COPIE)
** CERTIFICAT DE CASATORIE, (IN CAZUL PERSOANELOR CASATORITE SAU VADUVE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE FACE DOVADA STABILIRII DOMICILIULUI ( ORIGINAL SI COPIE - CATE UNA PENTRU FIECARE PERSOANA CU ACT DE IDENTITATE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 5 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;
Sus

RESEDINTA (FLOTANT)
CONFORM ART. 30 alin 1 din OUG 97/2005: Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, mai mult de 30 DE ZILE, este obligata sa se prezinte la politie sau la SERVICIUL public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, pentru inscrierea in cartea de identitate si in documentele de evidenta, a mentiunii de stabilire a resedintei.
CONFORM ART. 30 alin 2 din OUG 97/2005 : Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste la resedinta stabilita. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.
( Sanctiunea contraventionala: 75 lei (ron) – 150 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU INSCRIEREA RESEDINTEI IN CARTEA DE IDENTITATE ; - ANEXA 19
** ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTINEA DE RESEDINTA;
** ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI;
** DOCUMENTUL DE SPATIU AL SOLICITANTULUI SAU AL GAZDUITORULUI DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii ;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** TIMBRU FISCAL - 5 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** CEREREA PENTRU STABILIREA RESEDINTEI SE COMPLETEZA DE CATRE SOLICITANT SI GAZDUITOR SI SE SEMNEAZA IN FATA LUCRATORULUI DE EVIDENTA A PERSOANEI.
Sus

SCHIMBARE DE NUME

CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005 :In termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite SERVICIULUI de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; - ANEXA 11
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE SI CARTEA DE ALEGATOR;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA (DUPA CAZ) (ORIGINAL SI COPIE) ;
** DECIZIA DE SCHIMBARE A NUMELUI, PRENUMELUI (DUPA CAZ)(ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRUL FISCAL ESTE DE 5 LEI ; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

NOTA:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

DETERIORARE / PIERDERE / FURT
CONFORM ART. 18 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2 DIN OUG 97/2005 : In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite SERVICIULUI de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; - ANEXA 11
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL); (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** UN ACT VALABIL CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ (PERMIS DE CONDUCERE, PAȘAPORT, DIPLOMĂ DE STUDII, ETC.) ;
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii ;
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE PENTRU ATESTAREA IDENTITATII – PERMIS DE CONDUCERE, PASAPORT (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
** IN CAZUL FURTULUI, DOVADA OBTINUTA DE LA ORGANUL DE POLITIE PE RAZA CARUIA S-A PRODUS FURTUL (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
** CARTEA DE ALEGATOR, DACA E CAZUL SI NU A FOST PIERDUTA, FURATA SAU DETERIORATA;
** CONTRAVALOAREA C A R T II DE IDENTITATE: 7 LEI RON , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL ESTE DE: 5 LEI RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

NOTA:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.
Sus

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
CONFORM ART. 19 ALIN. (1) DIN OUG 97/2005 : Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului), precum si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania.

DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; - ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE (DACA NU E PIERDUT, FURAT, DISTRUS SAU DETERIORAT):
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE SI CARTE DE ALEGATOR;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE - DACA NU E PIERDUT; (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ - DACA NU E PIERDUT; (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CARE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU - DACA EXISTA; (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** 3 FOTOGRAFII TIP ACT DE IDENTITATE (30/40 MM CU BANDA ALBA DE 4 MM IN PARTEA DE JOS A FOTOGRAFIEI); ACESTE FOTOGRAFII SE REALIZEAZA LA ATELIERELE FOTO (DE PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD);
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII: 1 LEU , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL – 5 LEI TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
Sus

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA
CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate , care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii , in care sa fie inscrisa resedinta din Romania unde locuiesc temporar se adreseaza Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei de pe raza caruia au resedinta.

DOCUMENTE NECESARE :
** CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA , POTRIVIT MODELULUI IN ANEXA NR.18
** PASAPORTUL, AFLAT IN TERMEN DE VALABILITATE, CARE ATESTA STATUTUL DE CETATEAN ROMAN DOMICILIAT IN STRAINATATE , ORIGINAL SI COPII ALE FILEI INFORMATIZATE SI ALE FILELOR DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA , PRECUM SI COPII ALE ACELORASI FILE ALE PASAPORTULUI STRAIN PENTRU SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL A INTRAT IN TARA CU UN DOCUMENT DE CALATORIE EMIS DE O AUTORITATE STRAINA;
**CERTIFICATUL DE NASTERE SI/SAU DE CASATORIE , ELIBERATE DE OFICIILE DE STARE CIVILA ROMANE, (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARIREA DE DIVORT DEFINITIVA SI IREVOCABILA , DUPA CAZ, ORIGINAL SI COPIE; CONDITIILE DE FORMA SI CONTINUT ALE HOTARIRILOR JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE SUNT CELE PREVAZUTE LA ART. 61 ALIN 2;
** DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA DIN ROMANIA, (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;
** 2 FOTOGRAFII MARIMEA ¾ CM, AVIND LA BAZA O BANDA ALBA DE 7 mm;
** CHITANTA IN VAL. DE 1 LEU, REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU IN VAL. DE 4 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
Sus

STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA

CONFORM ART. 61 alin.1 lit. a,b,c, alin. 2, 3, 4 – Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul.

DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA – 2 EXEMPLARE DIN FORMULARUL 6 - ANEXA 15
** CERTIFICATUL ELIBERAT DE MINISTERUL JUSTITIEI ORI DE MISIUNILE DIPLOMATICE SI OFICIILE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMANIEI IN STRAINATATE , CARE ATESTA CA AU DEPUS JURAMINTUL DE CREDINTA FATA DE ROMANIA , PENTRU CETATENII ROMANI SAU APATRIZII CARE AU DOBINDIT CETATENIA ROMANA,(ORIGINAL SI 3 COPII);
** PASAPORTUL ROMANESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI CERTIFICATUL CONSTATATOR PRIVIND DOBINDIREA CETATENIEI ROMANE, EMIS DE MINISTERUL JUSTITIEI SAU DE MISIUNILE DIPLOMATICE SI OFICIILE CONSULARE ALE ROMANIEI DIN STRAINATATE , ORIGINAL SI COPIE; PT, PASAPORT SUNT NECESARE FILA INFORMATIZATA SI FILELE DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA, ORIGINAL SI COPIE; IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU POATE FACE DOVADA CETATENIEI ROMANE I SE ELIBEREAZA ACTUL DE IDENTITATE NUMAI DUPA CE SE ATESTA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE , LA CEREREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR , FAPTUL CA SOLICITANTUL ESTE CETATEAN ROMAN.
** ACTUL DE IDENTITATE SI/SAU PASAPORTUL, ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE, ORIGINAL SI COPIE; PENTRU PASAPORT SUNT NECESARE COPII ALE FILEI INFORMATIZATE SI ALE FILELOR DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA;
** CHITANTA REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE, DACA PERSOANA PREZINTA DOCUMENTELE NECESARE PENTRU A FI PUSA IN LEGALITATE CU CARTE DE IDENTITATE – 7 RON, SAU CHITANTA REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 RON, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU IN VAL. DE 4 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** CERTIFICATELE DE STARE CIVILA PREZENTATE DE SOLICITANT TREBUIE SA FIE EMISE DE OFICIILE DE STARE CIVILA ROMANE, IAR PENTRU HOTARIRILE JUDECATORESTI PRIVIND STATUTUL CIVIL AL TITULARULUI, PRONUNTATE IN STRAINATATE SI INVESTITE CU FORMULA EXECUTORIE, SE PREZINTA COPII TRADUSE SI LEGALIZATE;
** SOLICITANTII A CAROR NASTERE SAU CASATORIE NU A FOST INREGISTRATA IN REGISTRELE DE STARE CIVILA ROMANE VOR SOLICITA TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA OBTINUTE IN STRAINATATE, ATIT PENTRU EI CIT SI PENTRU COPIII MINORI;
** IN SITUATIA IN CARE NUMAI UNUL DINTRE PARINTI ISI SCHIMBA DOMICILIUL DIN STRAINATATE IN ROMANIA , IMPREUNA CU COPIII MINORI, ESTE NECESAR CONSIMTAMINTUL CELUILALT PARINTE , DAT IN FORMA AUTENTICA LA NOTARUL PUBLIC , SAU COPIA HOTARIRII JUDECATORESTI PRIN CARE COPIII AU FOST INCREDINTATI PARINTELUI CARE ISI SCHIMBA DOMICILIUL IN ROMANIA, SITUATIE IN CARE SE DEPUNE COPIE A HOTARIRII JUDECATORESTI RAMASE DEFINITIVA, IREVOCABILA, INVESTITA CU FORMULA EXECUTORIE, SE PREZINTA COPII TRADUSE SI LEGALIZATE
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, (ORIGINAL SI COPIE) - in cazul in care se prezinta extras C.F., acesta sa aiba termen de valabilitate 30 de zile de la data eliberarii;

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** CHITANTA PRIVIND ACHITAREA TAXEI CONSULARE IN CAZUL CAND SOLICITANTUL NU FACE DOVADA CETATENIEI ROMANE – 40,5 RON SE ACHITA LA TREZORERIE.
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Martie 20171
2
3
4
5
6
7
8
9
30

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved