Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54352453
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> S.P.C.L.E.P. -> Stare Civilă

Acte necesare pentru :
·  ÎNREGISTRAREA NOULUI NĂSCUT
·  ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
·  ÎNREGISTRAREA DECESULUI
·  CERTIFICATE PIERDUTE
·  LISTA ACTUALIZATĂ A STATELOR MEMBRE ALE CONVENȚIEI CU PRIVIRE LA SUPRIMAREA CERINȚEI SUPRALEGALIZĂRII ACTELOR OFICIALE STRĂINE, ÎNCHEIATĂ LA HAGA LA 5 OCTOMBRIE 1951

Lista detaliată cu acte :
ÎNREGISTRAREA NOULUI NĂSCUT

Naşterea se înregistrează la serviciul de stare civilă în a cărui rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul.

        Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

        Înregistrarea nou - născutului se face în termen de:
• 15 zile pentru copilul născut viu
• 3 zile pentru copilul născut mort
• 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.
         Când declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, în baza unei declaratii scrise, în cuprinsul căreia se va menţiona motivul intarzierii - Formular 1 .       
         Dacă  declararea naşterii se face după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii, definitivă şi irevocabilă, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.
          Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
• certificat medical constatator al naşterii
• buletine / cărţi de identitate ale părinţilor original + copie xerox
• certificatul de căsătorie al părinţilor original + copie xerox
        Dacă naşterea a fost înregistrată în străinatate, se va urma procedura de transcriere a certificatelor procurate din străinatate.

Sus

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei

             I  ACTELE DE IDENTITATE original + xerocopie

 • Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România, precum şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană.
 • Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini.
 • Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie.

            II  CERTIFICATELE DE NAŞTERE

 • Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie
 • Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original, apostilate cu Apostila Convenţiei de la Haga, + traducere legalizată.3

            III CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE

 • Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor
 • Vor purta menţiunea expresă "se poate căsători".

ALTE ACTE
Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare
                   -   Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă.
                   -   Certificatul de deces al fostului soţ - original şi xerocopie

 • Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primariei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil - este necesară  adeverinţă medicală);
 • Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile - formular 3


          ACTE NECESARE PENTRU CETĂŢENII STRĂINI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA
 • actele de identitate - original şi xerocopie
 • certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată
 • certificat medical prenupţial ( eliberat de o autoritate sanitară din România)
 • în cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în original, apostilat + traducere legalizată)
 • dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România
 • cetăţenii  statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)-Albania, Austria,  Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba, Franţa,Israel, Republica Moldova, Mongolia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.
 • în cazul în care statul, al cărui cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România - declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.

 • Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi.).
 • Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în prezenţe unui traducător autorizat.
 • Cetăţenii germani- pe lângă dovada elibetată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România.           

            IMPORTANT!

 1. Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie (formular 2), cu actele menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a şi a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie
 2. Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Arad.
 3. Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani
 4. Cu privire la nume, soţii au posibilitatea:
 • să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie,
 • să ia amîndoi numele unuia dintre soţi,
 • să poarte numele lor reunite

       La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.

Sus

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Actul de deces se întocmeşte de primăria în a cărei rază s-a produs decesul.
        Declaraţia de deces se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia.
        Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore.
        În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.
        Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.
        Acte necesare:
 - certificat medical constatator al persoanei decedate;
 - buletinul/cartea de identitate al persoanei decedate;
 - certificatul de naştere al persoanei decedate;
 - certificatul de căsătorie al persoanei decedate;
 - livretul militar sau adeverinţa de recrutare pentru bărbaţii cu vârsta între 18-50 ani.
 - în cazul decesului datorat unei sinucideri, unui accident, sau a altor cauze violente pe lângă actele enumerate mai sus este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Sus

CERTIFICATE PIERDUTE

• cerere prin care se motivează solicitarea - formular 4
• buletinul /cartea de identitate;
• certificatul care trebuie înlocuit sau preschimbat (naștere, căsătorie, deces);
• timbru fiscal.
Cererile pentru eliberarea certificatelor de uz extern se depun numai personal sau de către persoana împuternicită prin procură specială notarială.
Actele în limbi străine trebuie traduse în limba româna și legalizate la notar.
Eliberarea certificatului nou se face personal titularului sau persoanei împuternicite
• în caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptățit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere;
• cererea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicită și împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul;
• persoana care solicită certificatul este identificată pe baza buletinului / carții de identitate sau a pașaportului, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate sau a cetățenilor străini născuți în România;
• certificatele se eliberează doar titularilor sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură specială;
• pentru copii minori (care nu au buletine / carți de identitate) certificatul de naștere este solicitat și se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

Sus

LISTA ACTUALIZATĂ A STATELOR MEMBRE ALE CONVENȚIEI CU PRIVIRE LA SUPRIMAREA CERINȚEI SUPRALEGALIZĂRII ACTELOR OFICIALE STRĂINE, ÎNCHEIATĂ LA HAGA LA 5 OCTOMBRIE 1951

Actele oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant al Convenţiei şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant este necesar să fie apostilate
  
 Convenţiei de la Haga (Statele membre ale Convenţiei de la Haga):
Africa de Sud, Republica Argentină, Australia, Principatul Andora, Antigua şi Barbuda, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Bahamas, Statul Babados, Statul Belize, Republica Botswana, Brunei Darussalam, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Confederaţia Elveţiană,  Dominica, Republica Estonia, Republica El Salvador, Republica Ecuador, Finlanda, Republica Franceză, Republica Fiji, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Irlanda, Islanda, India, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Kazakstan, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Macedonia, Malta, Mexic, Principatul Monaco,  Republica Malawi, Republica Insulelor Marshall, Statul Mauritius, Norvegia, Noua Zeelandă, Republica Namibia, Niue,Olanda, Panama,Portugalia, Spania, Suedia, Surinam,  Saint Kitts şi Nevis, Saint Vincent şi Grenadines, Samao, Republica San Marino, Santa Lucia, Republica Seychelles,  Rebublica Swayiland, Turcia,Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii,Tonga, Republica Trinidad şi Tobago, Republica Venezuela.

 Documentele eliberate de unul din următoarele state sunt valabile fără apostilă şi fără supralegalizare:
            Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreea, Republica Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia,Ungaria, Ucraina

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
17

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved